پازل

مدوارف ( Madwarf ) نسخه ۱٫۴

در این بازی چالش برانگیز باید به کوتوله ی گیر افتاده در معدن مرگبار و خطرناک کمک کنید تا با حل پازل های مختلف از آنجا فرار کرده و جان خود را نجات دهد …

تصاویر :

مدوارف ( Madwarf )  نسخه 1.4 screenshot 1

بیشتر بخوانید »

Burn the Rope نسخه ۱٫۲٫۲۴

Burn the Rope is a challenging game where you try to burn as much rope as you can in each level. There’s a catch! The fire only burns upwards, leaving you to tilt and turn your phone to keep your flame alive!

As you progress through the levels, you’ll encounter bugs crawling along the rope. Different bugs have different reactions to the flame. For example, the ant changes the color of the flame so you can burn different colored ropes, and the spider shoots out a web bridge so you can access parts of the level that you could not before.

Burn the Rope is incredibly fun and addictive. You will actually feel like you’re burning a rope, yet there’s no need for a fire extinguisher!

Features:
• ۲۳۲ exciting levels with more coming soon!
• Incredibly fun and addictive!
• Unique controls !
• Beautiful graphics and cool fire effects!
• Easy to learn, hard to master!
• Fun for the whole family!

تصاویر :

Burn the Rope نسخه 1.2.24 screenshot 1

بیشتر بخوانید »

طنین سیاه ( Dark Echo ) نسخه ۱٫۳٫۲

در این بازی متفاوت شما در دنیایی تاریک و مخوف گیر افتاده اید و باید به وسیله ی امواج صوتی راه خود را پیدا کنید .
بازی به این سادگی ها که به نظر میرسد نیست ! امواجی که شما به اطراف می فرستید باعث می شود راه را پیدا کنید اما نظر یک شیطان مخوف و کشنده را نیز به سمت خود جلب می کنید که …

تصاویر :

طنین سیاه ( Dark Echo )  نسخه 1.3.2 screenshot 1

بیشتر بخوانید »